about us

Wspomagane komputerowo odlewnictwo CAD-CAST:

Nigdy dotąd odlewanie w technice dentystycznej nie było tak precyzyjne! kolejnych warstw proszku chromowo-kobaltowego przy pomocy promienia laserowego. Uzyskana dzięki SLM konstrukcja protetyczna posiada właściwości fizykochemiczne użytego stopu, ale ma jednorodną budowę - bez wewnętrznych naprężeń, jam skurczowych i produktów spalania charakterystycznych dla standardowo wykorzystywanego w technice dentystycznej procesu odlewania. Dzięki temu wytwarzane przez nas podbudowy protetyczne charakteryzuje geometryczna dokładność i idealne dopasowanie.

Korzystając z tej technologii wykonujemy:

  • korony i mosty na podbudowie ze stopów złota
facebook