about us

Dokumentacja

Dla bezpieczeństwo pacjentów i w zgodzie z obowiązującymi przepisami, do każdego naszego wyrobu medycznego dołączamy CERTYFIKAT – oświadczenie o zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi ustawy o wyrobach medycznych.

Oświadczenie potwierdza, że wyrób spełnia narzucone przez ustawę wysokie wymagania, a także zawiera informację m.in. o tym, jakie materiały zostały użyte do produkcji.

Dla każdego wyrobu starannie prowadzimy i przechowujemy przez okres 5 lat szczegółową dokumentację produkcyjną. Dysponujemy wiedzą z jakiej partii materiału i przy użyciu jakich technologii wykonaliśmy każdy zamówiony wyrób medyczny.

Wszystkie używane w EMES materiały zostały przed wprowadzeniem do obrotu starannie przebadane, zanim zostały dopuszczone do użycia w jamie ustnej.

Oznakowane wyroby trafiają do gabinetu dentystycznego z instrukcją użytkowania.

facebook