about us

SLM (selective laser melting)

Technologia „selektywnego topienia laserem” polega na topieniu kolejnych warstw proszku chromowo-kobaltowego przy pomocy promienia laserowego. Uzyskana dzięki SLM konstrukcja protetyczna posiada właściwości fizykochemiczne użytego stopu, ale ma jednorodną budowę - bez wewnętrznych naprężeń, jam skurczowych i produktów spalania charakterystycznych dla standardowo wykorzystywanego w technice dentystycznej procesu odlewania. Dzięki temu wytwarzane przez nas podbudowy protetyczne charakteryzuje geometryczna dokładność i idealne dopasowanie.

Korzystając z technologii SLM wykonujemy z chromo-kobaltu:

  • podbudowy klasycznych koron i mostów do licowania ceramiką dentystyczną lub kompozytem (1-14 punktów)
  • podbudowy koron i mostów do licowania ceramiką dentystyczną lub kompozytem opartych na implantach (1-14 punktów)
  • łączniki implantologiczne
  • podbudowy koron i mostów z precyzyjnymi elementami retencyjnymi
  • podbudowy mostów typu Maryland
facebook